Winkelmand

Totale uitverkoop!
Alle bestellingen boven €75 worden gratis verzonden.

Wat is de wetgeving rond medicinale cannabis?

Drugsbezit- en gebruik is in België geregeld in de Wet op de verdovende middelen van 24 februari 1921. Deze werd in juni 2003 aangepast waarbij er een onderscheid gemaakt werd tussen cannabis en andere drugs alsook minderjarigen en meerderjarigen. Minderjarigen zijn ten allen tijde strafbaar, voor meerderjarigen wordt onderscheid gemaakt tussen gebruik en het bezit van cannabis en andere drugs.

Cannabis is dus tot op heden een illegale drug, daar heeft de aanpassing van de drugwetgeving in 2003 niets aan veranderd en zodoende blijft het gebruik en bezit ervan een feit dat bestraft kan worden met een boete of een gevangenisstraf.

green plants on white metal frame

Ministeriële richtlijn

De overheid heeft cannabisbezit- en gebruik echter wel gedecriminaliseerd. Concreet betekent dit dat een meerderjarige die in het bezit is van maximum 3 gram cannabis of één geteelde plant en dit niet samengaat met verzwarende omstandigheden of de openbare orde verstoort, de laagste vervolgingsprioriteit krijgt.

Wat zijn verzwarende omstandigheden?

  1. Gebruik in aanwezigheid van minderjarigen of hen aanzetten tot cannabisgebruik
  2. Lid zijn van een vereniging die cannabis verhandelt
  3. Onder invloed van cannabis anderen zware schade toebrengen
  4. Cannabis verkopen of gratis aanbieden
  5. Rijden onder invloed van cannabis

Wat betekent de openbare orde verstoren?

  1. Bezit in een strafinrichting of instelling voor jeugdbescherming
  2. Bezit in een onderwijs- of gelijkaardige instelling of in de onmiddellijke omgeving ervan. Dit zijn plaatsen waar leerlingen zich verzamelen of elkaar ontmoeten (bijvoorbeeld halte openbaar vervoer of een park in de nabijheid van een school)
  3. Openlijk in het bezit zijn van cannabis op een openbare plaats of een plaats die toegankelijk is voor het publiek (bijvoorbeeld een ziekenhuis)

Cannabis op voorschrift

Sinds het koninklijk besluit van 2005 is het in ons land mogelijk om geneesmiddelen op basis van cannabis te produceren die vergund worden door het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Geneesmiddelen worden enkel vergund indien ze kunnen toegepast worden als behandeling voor de verlichting van symptomen bij volwassen patiënten met matige tot ernstige spasticiteit vanwege multiple sclerose (MS) die niet adequaat gereageerd hebben op andere medicatie tegen spasticiteit en die tijdens een eerste proefbehandelingsperiode een klinisch significante verbetering hebben laten zien wat betreft de spasticiteitsgerelateerde symptomen.

Sativex

Op dit moment is er slechts één geneesmiddel beschikbaar op de Belgische markt onder de naam Sativex en dat in de vorm van een mondspray.

De aflevering van Sativex is onderworpen aan een “beperkt medisch voorschrift”. Dit wil zeggen dat een neuroloog het voorschrift dient op te maken. Artsen in ons land hebben echter een zogenaamde “therapeutische vrijheid”. Een behandelende arts kan op eigen verantwoordelijkheid en met de toestemming van de patiënt Sativex voorschrijven, maar dan kan het geneesmiddel niet terugbetaald worden door het ziekenfonds. In de praktijk wordt medicinale cannabis dus vooral voorgeschreven als laatstelijnsmiddel en wanneer alle conventionele behandelingen onvoldoende helpen of té veel bijwerkingen veroorzaken.

Indien de arts misbruik maakt van therapeutische vrijheid, bijvoorbeeld als de cannabis voor recreatieve doeleinden gebruikt wordt, kan de arts gesanctioneerd worden door de orde der geneesheren.

Gedroogde cannabis bloemen

Wanneer Sativex niet aangewezen is bij de behandeling van de patiënt, kan de behandelende arts er voor opteren om de gedroogde bloemen van de vrouwelijke cannabis plant voor te schrijven. Tot op heden mogen Belgische apotheken deze bloemen niet verstrekken aan patiënten met een voorschrift. De patiënt kan met dat voorschrift wél naar een apotheek bij onze noorderburen, waar de aflevering van medicinale cannabis reeds door de overheid gereguleerd werd.

Cannabisbureau

Meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en de MR en de oppositiepartijen PS, CDH en Groen hebben in de Kamercommissie Volksgezondheid de oprichting van een regeringsbureau voor de teelt van medicinale cannabis goedgekeurd.

Wat is het doel van deze overheidsorganisatie?

Het cannabisbureau wordt de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de legale productie van medicinale cannabis en wordt een aparte dienst binnen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Door de oprichting krijgt de overheid het volledige monopolie op de productie, de handel en de in- en uitvoer van medicinale cannabis. België volgt op die manier een internationale trend, met als voorbeeld het Nederlandse Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC).

Cannabisteelt- en onderzoek

Na de oprichting van het cannabisbureau wordt een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de kweek van een bepaalde hoeveelheid cannabis. Enkele telers krijgen een vergunning om op aangeduide gebieden cannabis te telen.

Het bureau zal dan de volledige oogst aankopen en vervolgens verdelen of exporteren. De oogst zal enerzijds als grondstof dienen voor de productie van vergunde geneesmiddelen, anderzijds als basis voor wetenschappelijk onderzoek. Aangezien er nog geen geneesmiddelen zijn, wordt in eerste instantie ingezet op onderzoek.

Gratis levering

Voor alle bestellingen boven €75

Retourzendingen tot 14 dagen

14 dagen geld terug garantie

Veilige en betrouwbare levering

In België, Nederland en Frankrijk

100% veilig betalen

Bancontact / Paypal / KBC