Wat is de wetgeving rond medicinale cannabis?

Drugsbezit- en gebruik is in België geregeld in de Wet op de verdovende middelen van 24 februari 1921. Deze werd in juni 2003 aangepast waarbij er een onderscheid gemaakt werd tussen cannabis en andere drugs alsook minderjarigen en meerderjarigen. Minderjarigen zijn ten allen tijde strafbaar, voor meerderjarigen wordt onderscheid gemaakt tussen gebruik en het bezit van cannabis en andere drugs.
Total
1
Shares

Cannabis is dus tot op heden een illegale drug, daar heeft de aanpassing van de drugwetgeving in 2003 niets aan veranderd en zodoende blijft het gebruik en bezit ervan een feit dat bestraft kan worden met een boete of een gevangenisstraf.

Ministeriële richtlijn

De overheid heeft cannabisbezit- en gebruik echter wel gedecriminaliseerd. Concreet betekent dit dat een meerderjarige die in het bezit is van maximum 3 gram cannabis of één geteelde plant en dit niet samengaat met verzwarende omstandigheden of de openbare orde verstoort, de laagste vervolgingsprioriteit krijgt.

Opgelet Deze ministeriële Richtlijn is slechts een “richtlijn” en geen wet. Rechtbanken zijn dus op geen enkele manier gebonden aan deze richtlijn en zullen enkel de strafwet toepassen.

Cannabis op voorschrift

Sinds het koninklijk besluit van 2005 is het in ons land mogelijk om geneesmiddelen op basis van cannabis te produceren die vergund worden door het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten).

Geneesmiddelen worden enkel vergund indien ze kunnen toegepast worden als behandeling voor de verlichting van symptomen bij volwassen patiënten met matige tot ernstige spasticiteit vanwege multiple sclerose (MS) die niet adequaat gereageerd hebben op andere medicatie tegen spasticiteit en die tijdens een eerste proefbehandelingsperiode een klinisch significante verbetering hebben laten zien wat betreft de spasticiteitsgerelateerde symptomen.

Sativex

Sativex verpakking en spray

Op dit moment is er slechts één geneesmiddel beschikbaar op de Belgische markt onder de naam Sativex en dat in de vorm van een mondspray.

De aflevering van Sativex is onderworpen aan een “beperkt medisch voorschrift”. Dit wil zeggen dat een neuroloog het voorschrift dient op te maken. Artsen in ons land hebben echter een zogenaamde “therapeutische vrijheid”. Een behandelende arts kan op eigen verantwoordelijkheid en met de toestemming van de patiënt Sativex voorschrijven, maar dan kan het geneesmiddel niet terugbetaald worden door het ziekenfonds. In de praktijk wordt medicinale cannabis dus vooral voorgeschreven als laatstelijnsmiddel en wanneer alle conventionele behandelingen onvoldoende helpen of té veel bijwerkingen veroorzaken.

Indien de arts misbruik maakt van therapeutische vrijheid, bijvoorbeeld als de cannabis voor recreatieve doeleinden gebruikt wordt, kan de arts gesanctioneerd worden door de orde der geneesheren.

Gedroogde cannabis bloemen

Wanneer Sativex niet aangewezen is bij de behandeling van de patiënt, kan de behandelende arts er voor opteren om de gedroogde bloemen van de vrouwelijke cannabis plant voor te schrijven. Tot op heden mogen Belgische apotheken deze bloemen niet verstrekken aan patiënten met een voorschrift. De patiënt kan met dat voorschrift wél naar een apotheek bij onze noorderburen, waar de aflevering van medicinale cannabis reeds door de overheid gereguleerd werd.

Opgelet Wanneer u medicinale cannabis met voorschrift koopt in een Nederlandse apotheek en daarmee de grens met België terug oversteekt,  overtreedt u de drugwetgeving. In de praktijk betekent dit dat indien u betrapt wordt door de politie, u aangeklaagd kan worden voor drugsbezit- en gebruik zoals beschreven staat in de wet op de verdovende middelen.

Cannabisbureau

Meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en de MR en de oppositiepartijen PS, CDH en Groen hebben in de Kamercommissie Volksgezondheid de oprichting van een regeringsbureau voor de teelt van medicinale cannabis goedgekeurd.

Wat is het doel van deze overheidsorganisatie?

Het cannabisbureau wordt de overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de legale productie van medicinale cannabis en wordt een aparte dienst binnen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Door de oprichting krijgt de overheid het volledige monopolie op de productie, de handel en de in- en uitvoer van medicinale cannabis. België volgt op die manier een internationale trend, met als voorbeeld het Nederlandse Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC).

Cannabisteelt- en onderzoek

Na de oprichting van het cannabisbureau wordt een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de kweek van een bepaalde hoeveelheid cannabis. Enkele telers krijgen een vergunning om op aangeduide gebieden cannabis te telen. Het bureau zal dan de volledige oogst aankopen en vervolgens verdelen of exporteren. De oogst zal enerzijds als grondstof dienen voor de productie van vergunde geneesmiddelen, anderzijds als basis voor wetenschappelijk onderzoek. Aangezien er nog geen geneesmiddelen zijn, wordt in eerste instantie ingezet op onderzoek.Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke week bundelen we alle nieuwtjes voor jou samen in één handige nieuwsbrief.

Dit vind je misschien ook leuk