Gebruiksvoorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://kandabis.be, zoals deze beschikbaar is gesteld door Kandabis. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Inhoud op deze website

Deze website is bedoeld voor volwassenen (18+) en biedt inhoud aan die gerelateerd is aan cannabis. Alle informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor entertainment, medicinale en educatieve doeleinden en is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Kandabis kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van informatie op deze website, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van de behandeling.

Door deze website te gebruiken, bevestigt u het volgende: 

  • Ik ben 18 jaar of ouder en ben ervan bewust dat deze website inhoud aanbiedt die gerelateerd is aan cannabis.
  • Ik woon in een land waar het legaal is om informatie over cannabis te bekijken.
  • Ik zal de informatie op deze website niet gebruiken voor het uitoefenen van illegale activiteiten.
  • Ik ga ermee akkoord dat cookies van deze website op mijn computer worden opgeslagen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kandabis is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kandabis.

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Kandabis te mogen claimen of te veronderstellen.

Kandabis streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Kandabis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden van Kandabis op deze pagina.