Ingebrekestelling Belgische overheid

Patrick Dewals, 15 artsen en een aantal gebruikers van medicinale cannabis en cannabisolie (CBD) hebben de Belgische overheid in gebreke gesteld om de legalisatie en de terugbetaling van medicinale cannabis en CBD te bekomen.
Total
192
Shares
©️ Foto Humo

In België kunnen MS patiënten Sativex, een medicijn op basis van cannabis, door een neuroloog voorgeschreven krijgen, maar ze mogen geen natuurlijke cannabis gebruiken, laat staan zelf cannabisplanten telen. Pijnpatiënten en kankerpatiënten, die ten gevolge van chemotherapie last hebben van braken en nausea, mogen in weerwil van de wetenschappelijke bewijzen helemaal geen beroep doen op medicinale cannabis. Het aantal patiënten die met deze twee indicaties te kampen hebben loopt in de tienduizenden. Ter vergelijking in 2018 telde Israël op een bevolking van 8.5 miljoen inwoners 32.000 geregistreerde medicinaal cannabis gebruikers [1] (Abuhasira ea, 2018, p.45). Vele onder hen kampen met pijn of nausea en braken ten gevolge van chemotherapie.

Indien Belgische patiënten wel kiezen om zich met medicinale cannabis te verzorgen, kunnen ze op elk moment politioneel en gerechtelijk vervolgd worden. Als gevolg hiervan riskeren ze boetes, een gevangenisstraf en wanneer er (een) minderjarig(e) kind(eren) in het gezin is, riskeert de patiënt de voogdij te verliezen. Daarbij komt nog dat een groot deel van de samenleving medicinale cannabisgebruikers stigmatiseert, en eerder als criminelen beschouwt dan als de patiënten die ze zijn.

Het huidige politieke beleid kan men moeilijk als verlicht beschouwen, het voelt eerder barbaars aan. Men kan zelfs stellen dat dit (non)beleid een schending vormt van het fundamenteel mensenrecht op bescherming van de gezondheid en het recht op gezondheidszorg als onderdeel van het recht op het leiden van een menswaardig bestaan en van het recht op leven. Dit recht wordt door verschillende internationale verdragen en de Belgische Grondwet  gewaarborgd.

Patrick Dewals

Cannabis pioniers

Om deze onrechtvaardigheid te counteren, besloot een tiental patiënten met een artsenvoorschrift voor medicinale cannabis en een vijftiental artsen om de Belgische minister van Volksgezondheid in gebreke te laten stellen door middel van een advocatenbureau (Van Steenbrugge advocaten).

Met bovengenoemde ingebrekestelling vragen ze aan de Belgische overheid om dringend het nodige te doen voor de algemene legalisering van het cannabisgebruik voor medicinale doeleinden.  Daarnaast moet zo vlug mogelijk medicinale cannabis in de Belgische apotheek, op artsenvoorschrift, verkrijgbaar zijn. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via import uit Nederland, Canada of Israël. Middels tussenkomst van het RIZIV kan de Belgische Overheid er ook voor zorgen dat medicinale cannabis betaalbaar blijft.

Verder vragen ze dat patiënten met een voorschrift voor medicinale cannabis niet langer door politie en justitie vervolgd worden en de toelating voor deze patiënten om zelf cannabisplanten te telen, eventueel via de hulp van een mantelzorger of van een “cannabis social club”.

De eisersgroep wil eveneens een aanpassing van het lessenpakket voor de studenten geneeskunde. Momenteel krijgen geneeskundestudenten te weinig de inzichten van de therapeutische effecten van medicinale cannabis op de universiteit gedoceerd. In het verlengde hiervan vragen ze, naar analogie met andere landen, de opstelling van een lijst met indicaties waarvoor het gebruik van medicinale cannabis succesvol kan zijn en mag worden voorgeschreven.

Gezien de verbetering van het (non) beleid ten aanzien van de legalisering en distributie van medicinale cannabis onder het algemeen belang van de Belgische Volksgezondheid valt, startten ze de crowdfunding FREE MC (Bevrijdt medicinale cannabis) op om de advocaatkosten democratisch te verdelen. Zodoende kan iedereen die zich betrokken voelt, of met deze actie sympathiseert, het initiatief steunen.

Ben jij ook een cannabis pionier?

In België voert men een drugbeleid vooral vanuit emoties, ideologie en tradities in plaats van ‘evidence based’. Het onderscheid tussen legale en illegale drugs zegt niets over welke risico’s ermee verbonden zijn, het onderscheid is eerder arbitrair en niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten.

Dankzij jouw financiële steun kunnen we samen proberen een einde maken aan het huidige politieke beleid.

Doe een gift door te storten op BE 46 9730 8932 7536

[1]Abuhasira R., Mechoulam, R., Novack., V. & Schleider, L., 2018. Epidemiological characteristics,safety and efficacy of medical cannabis in the elderly. European Journal of Internal Medicine, 49, pp. 44-50 [e-journal]

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke week bundelen we alle nieuwtjes voor jou samen in één handige nieuwsbrief.

Dit vind je misschien ook leuk

Wat is de wetgeving rond medicinale cannabis?

Drugsbezit- en gebruik is in België geregeld in de Wet op de verdovende middelen van 24 februari 1921. Deze werd in juni 2003 aangepast waarbij er een onderscheid gemaakt werd tussen cannabis en andere drugs alsook minderjarigen en meerderjarigen. Minderjarigen zijn ten allen tijde strafbaar, voor meerderjarigen wordt onderscheid gemaakt tussen gebruik en het bezit van cannabis en andere drugs.
Lees verder