Het onderscheid tussen legale en illegale drugs worden bepaald door de politiek, niet de wetenschap

Volgens een nieuw rapport van de Wereldcommissie voor Drugbeleid moeten illegale drugs zoals cocaïne, heroïne en cannabis opnieuw geclassificeerd worden waarbij rekening gehouden wordt met een wetenschappelijke beoordeling over de schade die het aan onze gezondheid teweegbrengt.
Total
48
Shares

De commissie, die 14 voormalige staatshoofden uit landen als Colombia, Mexico, Portugal en Nieuw-Zeeland omvat, zei dat het internationale classificatiesysteem dat aan de basis ligt van de drugscontrole “bevooroordeeld en inconsistent” is.

Een “grote onevenwichtigheid” tussen het onder controle houden van verboden middelen en het verlenen van toegang voor medicinale doeleinden heeft heel wat “collateral damage” veroorzaakt, aldus het rapport. Andere negatieve gevolgen zijn de verspreiding van besmettelijke ziekten, een hoger sterftecijfer en een overbevolking in gevangenissen over de ganse wereld.

“Het internationale systeem om drugs te classificeren vormt de kern van het drugsbestrijdingsregime – en helaas is deze kern rot”, zegt Ruth Dreifuss, voormalig president van Zwitserland en voorzitter van de commissie. Ze riep op tot een “kritische evaluatie” van het classificatiesysteem, waarbij ze prioriteit geeft aan de rol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en wetenschappelijk onderzoek – op basis van schade en voordelen – voor het bepalen van nieuwe criteria.

Het verbod op minder schadelijke drugs zou ook moeten worden versoepeld, zei de commissie, zodat ook traditioneel, godsdienstig of sociaal gebruik mogelijk wordt. Sommige illegale drugs, waaronder cocaïne, heroïne en cannabis, werden 30 jaar geleden geëvalueerd of zijn simpelweg nooit geëvalueerd, aldus Dreifuss.

Op de vraag of deze drugs moeten worden geherclassificeerd, antwoordde Juan Manuel Santos, de voormalige president van Colombia, volmondig “ja”. “De wetenschappelijke basis om deze drugs te verbieden is onbestaande,” vertelde Santos aan enkele journalisten tijdens een online briefing om het rapport van de commissie te bespreken.

“Het was een politieke beslissing. Volgens de studies die we de afgelopen jaren hebben gezien, zijn stoffen zoals cannabis minder schadelijk dan alcohol … Ik kom uit Colombia, waarschijnlijk het land dat de hoogste prijs betaald heeft voor de oorlog tegen drugs.”

Juan Manuel Santos

“Na 50 jaar kunnen we concluderen dat the war on drugs gefaald heeft”, zei Santos. We hebben gewoon meer schade veroorzaakt aan de wereld in plaats van op zoek te gaan naar een praktische aanpak die de verkoop en het gebruik van drugs op een goede manier zou reguleren.

Het recente rapport van de commissie onderzocht hoe de “bevooroordeelde” historische classificatie van drugs, met de nadruk op het verbod, heeft bijgedragen aan het wereldwijde drugsprobleem. In het huidige systeem, dat sinds 1961 van kracht is, worden beslissingen over de classificatie van drugs genomen door de Commissie voor Verdovende Middelen (CND), een orgaan van VN-lidstaten, opgericht door de Economische en Sociale Raad van de VN. Het WHO-comité van deskundigen inzake drugsverslaving doet aanbevelingen aan de CND. De CND-leden stemmen vervolgens over de aanbevelingen, zodat ze in overweging kunnen genomen worden voor politieke beslissingen.

Helen Clark, de voormalige premier van Nieuw-Zeeland, zei dat de WHO beslissingen moet nemen over de classificatie van drugs op basis van algemene gezondheid en welzijn. “De internationale gemeenschap moet erkennen dat het huidige systeem niet werkt,” zei Clark. “Ze moeten de inconsistenties erkennen en het moet leiden tot een herziening”.

“Risicodrempels, zoals we die kennen voor alcohol, moeten ook toegepast worden voor illegale drugs in plaats van ze gewoonweg volledig te verbieden”, aldus Clark.

De commissie riep de internationale gemeenschap op om werk te maken van een wettelijke regulering die het mogelijk maakt om drugs te gebruiken. In januari erkende de WHO de medische voordelen van cannabis en beveelt men sindsdien aan aan om het wereldwijd te herclassificeren.

Geraadpleegde bronnen:

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Elke week bundelen we alle nieuwtjes voor jou samen in één handige nieuwsbrief.

Dit vind je misschien ook leuk

Luxemburg onthult plannen voor legalisatie van cannabis

De minister van Justitie Félix Braz en minister van volksgezondheid Etienne Schneider hebben de plannen van de regering om de productie, verkoop en het gebruik van cannabis voor recreatieve doeleinden te legaliseren – nadat deze in november werden aangekondigd – nader uitgewerkt. Luxemburg staat volwassenen van 18 jaar en ouder toe om tot 30 gram cannabis in het openbaar bij zich te hebben. Minderjarigen van 12 tot 17 jaar worden niet gecriminaliseerd wanneer ze betrapt worden met minder dan vijf gram. De ministers hebben niet aangegeven welke straffen er verbonden zijn aan het overtreden van de nieuwe drugwetgeving.
Lees verder